MESLEK YÜKSEKOKULUMUZ ÖĞRENCİ TEMSİLCİLİĞİ SEÇİM SONUCU

Meslek Yüksekokulumuzun Öğrenci Temsilciliği seçimi, seçim kurullarının gözetiminde 25.11.2016 tarihinde saat 14: 00’da toplantı odasında yapılmıştır.

10 oyun 8’ini alan Elektrik Programı Öğrenci Temsilcisi Yahya KOCABAŞ, Meslek Yüksekokulumuz Öğrenci Temsilcisi olarak seçilmiştir.

 

25 Kasım 2016 Cuma