Yüksekokulumzda "Türkiye D8 İlişkileri" konulu konferans düzenlendi

Yüksekokulumzda Dr. Öğr. Üyesi Mustafa YILDIZ hocamızın sunumuyla "Türkiye D8 İlişkileri" konulu konferans düzenlendi. Akdağmadeni ilçe protokolünden, İlçe Jandarma Komutanı Emrah DUMAN, İlçe Emniyet Müdür V. Ziya AKKAYA, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ersoy CEYLAN, Sosyal Yard. Vakfı Müdürü Fatih GÜLER, SGK Müdürü Mustafa ALKAN, Akdağmadeni Devlet Hastanesi Müdürü Rivahi KALAY'ın katıldığı konferansta, Türkiye D8 ilişkilerinin zaman içerisindeki sosyo-kültürel ve ekonomik önemine vurgu yapıldı.

d1d2

Konferansın açılışında konuşan meslek yüksek okulu müdürümüz sayın Dr. Öğr. üyesi Mustafa ÖZALP, selamlama konuşmasının ardından sözlerine şu şekilde devam etti:

“Dil, din, tarih ve coğrafya köklü medeniyete sahip olan büyük devletlerin temel yapı taşlarıdır. Büyük devletler gerek ulusal, gerekse uluslararası arenada bu temel yapı taşlarına bağlı kaldıkları oranda egemenliklerini daim kılabilirler. Türkiye, özellikle tarihi ve dini sorumluluklarından dolayı D-8 ülkeleri ile siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel işbirliğini ivedilikle arttırmalıdır.

Genel itibariyle siyasi, askeri ve ekonomik birliktelikler, ekonomik ve güvenlik ihtiyaçlarına bağlı olarak oluşurlar. Örneğin II. Dünya Savaşı’nın ardından, Sovyetler Birliği’nden gelen tehdide yönelik, Avrupa devletlerinin korunması çerçevesinde 1949’da NATO kurulmuştur. Benzer gerekçelerle de AB kurulmuş ve zamanla da günümüzdeki yapısını almıştır. 1990’da Sovyetler Birliği’nin dağılıp, Soğuk Savaş’ın sona ermesine rağmen, NATO varlığını hala sürdürmektedir. NATO’nun 90’lı yıllardan sonra varlığını sürdürebilmesi için tehdidin islam olduğu ve/veya sözde islami terör adı altında, NATO operasyonları meşrulaştırılmış ve NATO’nun kalıcılığı günümüze kadar devam ettirilmiştir.

Oysaki II. Dünya Savaşı’ndan sonra bir avuç azınlığın (BM Konseyi üyeleri) kurmuş olduğu dünya düzeni, islam ülkelerine gözyaşı, kan ve ölümden başka hiç bir şey getirmemiştir. 20. Yüz yılın başlarından itibaren, Batı dünyasından, islam ülkelerine yönelik çok büyük bir tehdit söz konusudur. Bu tehdidin önlenmesi ise islam ülkelerinin birbirleri ile olan siyasi, ekonomik, sosyolojik ve kültürel işbirliğinden geçmektedir. Başta D-8’in kurucu üyesi olan Türkiye olmak üzere, tüm islam ülkeleri her şeylerini kendileri üretmelidirler.”

d3

Yüksekokul müdürümüz Sayın Özalp'ten sonra sahneye davet edilen Dr. Öğr Üyesi Mustafa YILDIZ, günümüz sorunlarını devletlerin tek başına üstesinden gelerek çözmelerinin bir hayli zorlaştığını söyleyerek sözlerini şu şekilde devam ettirmiştir:

“Bu nedenle dünyanın birçok yerinde, devletler arası ilişkilerde; ekonomik, siyasi sosyal ve kültürel iş birlikleri ön plana çıkmıştır. Devletler gerek sosyo-kültürel, gerekse siyasal ve ekonomik olarak kalkınabilmek için öncelikle mal, hizmet, sermaye ve insanların birbirleri arasında serbest dolaşımına izin vererek birleşme ve bütünleşme hareketleri meydana getirmişlerdir. Bu hareketlerin dünyadaki en belirginleri ise AB, EFTA ve NAFTA gibi örgütlerdir”.  

Daha sonra sayın Dr. Öğr. Üyesi YILDIZ, D-8’in (Developing 8 - Gelişmekte olan 8 ülke; Türkiye, Endonezya, İran, Mısır, Pakistan, Malezya, Nijerya ve Bangladeş), 15 Haziran 1997 tarihinde Türkiye'nin önderliğinde, İstanbul Deklarasyonu ile hayata geçirildiğini, bir milyarı aşan nüfusu olduğunu, zengin yeraltı ve yer üstü kaynakları ile dünya ekonomisinde güçlü bir konuma gelebilecek potansiyelde olduğunu vurgulamıştır.

Konferansın ilerleyen kısmında sayın Dr. Öğr. Üyesi YILDIZ, D-8’in istenilen seviyede kalkınmasının sonucunda, dünya gelir dağılımında adaleti sağlayacağını, ezilmiş halkların birliği ve bütün mazlum insanların haklarının savunucusu ve koruyucusu olabileceğini vurgulamıştır. Yıldız’a göre: Türkiye D-8’de kurucu üye olduğu için Türkiye’nin vazifesi büyük ve son derece de önemlidir.

Son olarak sayın Dr. Öğr. Üyesi YILDIZ kuruluşundan günümüze D-8 ülkelerinin neden istenilen sosyo-ekonomik seviyeye ulaşamadıklarını, D-8 ülkelerinin birlikte kalkınmak yolunda neler yapabileceklerini, D-8’in fırsatlarını ve potansiyelini çeşitli veriler ve analizler yoluyla sunumda bulunmuştur.

d4d5d6

Kapak

02 Mayıs 2018 Çarşamba